Ця Угода укладається між ФОП Деркач Є.В., що має назву надалі «Виконавець» і будь-якою особою, що стають користувачем при укладанні угоди на надання послуг ФОП Деркач Є.В., далі іменованого "Користувач", разом по тексту Угоди іменовані «Сторони» , а окремо - «Сторона».

Укладаючи угоду на надання послуг ви даєте згоду на обробку своїх персональних даних та погоджуєтеся з політикою конфіденційності.

1. Загальні положення.
1.1. Ця Угода відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Виконавця Користувач вважається приєднаним до цієї Угоди, приймає умови цієї оферти і положення Угоди (акцепт).
1.2. Безумовне прийняття (акцепт) умов цієї оферти здійснюється шляхом укладання угоди між Виконавцем і Користувачем.
1.3. Ця Угода, яка укладається шляхом акцепту оферти, не вимагає двостороннього підписання і дійсно в електронному вигляді.
1.4. Використання матеріалів і функцій Сервісу регулюється нормами чинного законодавства України.

2. Предмет Угоди.
2.1. Виконавець зобов'язується надати програмне забеспечення для обслуговування бізнес процессів Користувача, встановлених цим Договором.
2.2. Виконавець зобов'язується надати доступ до програмного забеспечення згідно зі сплаченими тарифами користувача

3. Умови використання матеріалів компанії.
3.1. Для початку роботи з продуктами Виконавця Користувачеві необхідно провести попередню покупку шляхом оплати вартості у відповідній платіжній системі. По завершенню процесу покупки Користувач має доступ до користування заявленною функціональністю на термін, вказаний при оплаті.
3.2. Безкоштовні послуги надаються Користувачеві без будь-яких гарантій, в тій якості, обсязі та з тими функціональними можливостями, якими володіють дані послуги в складі Сервісу. Це означає, що Користувач не має права пред'являти претензії, що стосуються доступності, обсягу, якості або функціональних можливостей отриманих безкоштовних послуг і користується ними, приймаючи на себе всі ризики і відповідальність, пов'язані з використанням таких безкоштовних послуг.
3.3. Платні послуги вважаються наданими належному чином і прийнятими Користувачем в повному обсязі, якщо протягом 14 (Чотирнадцяти) робочих днів з моменту закінчення виконання реалізації відповідної платної послуги Виконавець не отримав від Користувача мотивованих письмових претензій.
3.4. Виконавець здійснює технічну підтримку Користувача, в тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю послуг і рішень Виконавця протягом всього оплаченного терміну доступу до функцію сервісу Виконавця.

4. Права і обов'язки сторін.
4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. Своєчасно, належним чином надати послуги відповідно, викладеними в Договорі та додатках до нього і передати результат Користувачу.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Запитувати у Користувача інформацію, необхідну для забеспечення надійної работи функциональностей сервісу.
4.2.2. Вимагати своєчасної оплати послуг.
4.3. Користувач зобов'язується:
4.3.1. Оплатити послуги в розмірі, порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
4.4. Користувач має право:
4.4.1. Перевіряти належне виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором і додатками до нього.
4.4.2. Коригувати завдання в ході їх виконання, попередньо погодивши такі зміни з Виконавцем.
4.4.3. При виявленні невідповідності результатів наданих послуг завданням, включеним до Плану просування, або будь-яких порушень Договору та його додатків вимагати безоплатного їх усунення або переробки, відповідно до регламенту підтримки.
4.4.4. Вимагати повернення 90% коштів протягом 14 днів з дня оплати. Повернення відбувається протягом 30 днів з моменту запиту на повернення.

5. Відповідальність сторін.
5.1. Виконавець несе відповідальності за працездатність функціональності, и повинен приймати міри по виправленню наявних проблем. Виконавець, не несе відповідальності за втрачений зиск Користувача.
5.2. Всі розбіжності, що виникли в процесі виконання умов цього Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. Виконавець встановив термін розгляду претензії - 10 (десять) днів з моменту її отримання.